Adviseren

In organisaties is doorgaans een heleboel ervaring en kennis aanwezig. Dit is een ongekend kapitaal dat lang niet altijd in beeld is. Laat staan dat het effectief gedeeld wordt in en tussen organisaties. Jammer, want als maatschappelijke vragen of ontwikkelingen organisatie-overstijgend zijn, zouden oplossingen dat ook moeten zijn.

Samen met organisaties ga ik op zoek naar hoe zij dit kapitaal kunnen ontsluiten. Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in inductieve benaderingswijzen: de praktijk vormt het startpunt, van daaruit werk ik toe naar theoretisch inzicht. Ik kies voor deze benaderingswijze omdat ik het belangrijk vind om niet over mensen te praten maar met ze.

De afgelopen tien jaar heb ik veelvuldig trajecten begeleid en organisaties geadviseerd op het gebied persoonlijke motivatie en bedrijfsidentiteit. In 2018 verscheen bijvoorbeeld het boek Eigen zinnen, over de drijfveren van ons werk. In een tiental persoonlijke bijdragen staan werkers uit katholieke cq. christelijke organisaties stil bij hun persoonlijke motivatie, de problemen die zij ervaren en de inspiratie waaruit zij putten.

Scroll naar boven