Bericht openen

Kronkelige paden

Felix de Fijter van tijdschrift De Nieuwe Koers interviewde mij over mijn boek Eigen zinnen. Onderstaand een weergave van het interview dat verscheen onder de titel Aandachtsvol vertragen op kronkelige levenspaden.

Een groot deel van ons leven bestaat uit werk. Maar over het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ denken we te weinig na, stelt Thijs Caspers. Hij stelde de bundel Eigen zinnen samen, een verzameling van reflecties op de diepere vragen over de dagelijkse arbeid.

Het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van het werkzame leven… Klinkt als: midlifecrisis.

“Het boek richt zich op de onderstroom van ons werkzame leven. In het jachtige alledaagse leven staan we vaak niet stil bij onze drijfveren en diepste inspiratie. Eigenlijk best gek, want deze dingen zijn misschien wel het meest wezenlijk voor ons handelen. Als we geen aandacht hebben voor de onderstroom, dan breekt het ons uiteindelijk op. Misschien is dat wel de reden voor de vele midlifecrises en burn-outs in onze tijd. Zo bezien is het boek juist een probaat middel tegen voorkoming van allerlei crises, omdat het helpt aandachtsvol te vertragen en te zien wat écht van waarde is.”

In het boek klinkt onder meer de vraag waar je inspiratie uit kunt putten om met bezieling te werken. Denkt u dat die bezieling een voorwaarde is voor een tevreden carrière?

“Ja, ik denk het wel. Zonder bezieling verliezen we onze voeding en raken we vroeg of laat uitgeput. Bezieling daarentegen houdt ons gaande en geeft tomeloze energie.”

De twaalf auteurs putten, elk op hun eigen manier, uit de christelijke traditie, verklapt de uitgever alvast. Is er een gemene deler te ontdekken in hun observaties?

“Anders dan je misschien zou verwachten is een belangrijke gemene deler de eigenwijsheid die in vele verhalen te bespeuren valt. Door buiten de gebaande paden te treden en buiten de lijntjes te kleuren hebben de verschillende auteurs veel interessants te vertellen. Met hun verhaal laten ze tegelijkertijd zien dat de christelijke traditie echt een levende kracht is. Het is geen relict uit een vervlogen verleden, maar een creatieve bron die aanzet tot een andere blik op mens en maatschappij.”

De toegenomen regeldruk, het verlies van de menselijke maat en de grote nadruk op nut en effeciency krijgen aandacht in ‘Eigen zinnen‘. Zijn dat tegenkrachten voor een geïnspireerd arbeidsleven?

“Vaak wel. Steeds meer krijg ik de indruk dat mensen intuïtief heel goed weten wat goed is en hoe zij kunnen bijdragen aan een gelukkige en gezonde samenleving. Een teveel aan regels en procedures maakt het eerder moeilijker dan makkelijker voor mensen om goed te doen. We zouden een wereld winnen als we zouden uitgaan van elkaars goede bedoelingen.”

Op welke kritiek zou het boek kunnen stuiten?

“Dat het geen kant-en-klaar en eenduidig handelingsperspectief bevat. We zijn er tegenwoordig aan gewend om met een paar stappen bij een beloofd resultaat uit te komen, althans dat is wat boeken ons beloven. Dergelijke stappen bevat dit boek niet. Het neemt je niet mee aan de hand en wijst je geen vaststaande route. In plaats daarvan laat het de kronkelige paden zien die mensen doorgaans bewandelen. Het boek werpt licht op de echte levensverhalen van mensen: hun zoeken, hun angsten en eindeloze verlangens.”

Berichtnavigatie

1 2 3 4
Scroll naar boven