Schrijven

Met schrijven kun je ideeën en verhalen vangen. Abstractie en geleefde ervaring kun je zo heel dichtbij brengen. Alsof je ze aan kunt raken. Precies daarom schrijf ik graag en veel. Met regelmaat publiceer ik artikelen en columns voor tijdschriften en websites. Veel daarvan vind je de komende tijd op deze nieuwe website. Daarnaast schrijf ik boeken. Waarover deze gaan en waar je ze kunt bestellen vind je hieronder.

 

Benieuwd naar Thuis zijn in het onbekende? Bestel het hier.

Anderen over Thuis zijn in het onbekende:

“Prachtige essays, bijzonder goed geschreven, die een breed lezerspubliek verdienen … maakt hongerig naar meer.” Dr. Taede A. Smedes, NBD Biblion

“De auteur ziet het vreemde als een bron van nieuwe mogelijkheden, als ‘een plaats om vruchtbaar uit evenwicht te raken en nieuwe grond te vinden.’ Laat de regeldrang los, omarm het onbekende en je zult antwoorden vinden op nieuwe en niet te voorstellen situaties. Dat is de rode draad van het boek.” Paulien van Bohemen, De Bezieling

 

 

 

In 2018 verscheen onder mijn redactie het boek Eigen zinnen, over persoonlijke drijfveren in je werk . Dit boek richt zich op het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ van ons dagelijks werk. In Eigen zinnen reflecteren een tiental auteurs uit algemeen-christelijke en katholieke organisaties op de diepere vragen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te werken? Ook als het moeilijk is. Met het beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.

Dit boek bevat bijdragen van Bill Banning, Cees Akerboom, Holkje van der Veer, Hub Vossen, Ivonne van de Kar, Liesbeth Hoeven, Marije Vermaas, Marja Wittenbols, Patrick Chatelion Counet, Titus Frankemölle, Ton Duffhues en Erik Borgman.

Dit boek is uitgegeven door door Berne Media. Bestel het boek hier.

 

 In 2012 verscheen Proeven van goed samenleven. Dit boek verwoordt een katholieke maatschappijvisie op goed samenleven. Deze visie vertrekt niet vanuit een blauwdruk, waarbij het resultaat alleen maar geïmplementeerd moet worden. Integendeel: Proeven van goed samenleven schetst de gezonde en goede maatschappij als een plaats die volop in beweging is. Mensen zijn geroepen om telkens weer ‘het goede’ opnieuw samen uit te vinden: proefondervindelijk en improviserend.

Deze theoretische inleiding is verrijkt met tien praktijkverhalen. Werkers uit maatschappelijke organisaties vertellen daarin heel concreet hoe abstracte begrippen als onderlinge solidariteit en menselijke waardigheid in hun dagelijkse werk doorklinken.

Dit boek is uitgegeven door Adveniat. Bestel het boek hier.

Scroll to top