Spreken

Foto door Arjan Broers

 

Het krachtigste middel om gedachten en ervaringen te verrijken is door ze te delen. Met anderen zie je immers meer dan alleen. Ook lastige maatschappelijke en persoonlijke vragen zie je scherper met elkaar. Sterker nog, vaak helpt gezamenlijk kijken je om betere vragen te vinden, of nog mooier: het begin van vruchtbare antwoorden.

Dit delen doe ik graag als key note speaker. Eerst verdiep ik daarbij vragen en ontwikkelingen door een lezing of presentatie. Daarop volgt een gesprek of een discussie: een gezamenlijke zoektocht naar inzicht.

Naast key note speaker treed ik op als dagvoorzitter. Dat doe ik op symposia en congressen georganiseerd door onder meer maatschappelijke organisaties, universiteiten en kerken.

Met mijn publicaties als ondergrond kies ik voor een profiel waarin:

  • Positieve alternatieven leidend zijn. Bijvoorbeeld in hoe om te gaan met de grote vragen van onze tijd (individualisering, toenemende maatschappelijke complexiteit, veranderende sociale verbanden, milieuvraagstukken e.d.) Wat vraagt dit van ons? Persoonlijk maar ook maatschappelijk?
  • Ik vertrek vanuit een integrale visie, waarin de mens niet op zichzelf staat maar onlosmakelijk verbonden is met zijn medemens en de flora en fauna om hem heen.
  • Ethiek een belangrijke leidraad is. Ik heb mij gespecialiseerd in het christelijk cq. katholiek sociaal denken.
  • Identiteitsvragen vaak een rol spelen, in het bijzonder de verbinding tussen persoonlijke motivatie en de identiteit van organisaties.
  • Een avontuurlijke blik voorop staat. Zo schrijf ik in mijn meest recente boek Thuis zijn in het onbekende over de ‘kunst van verdwalen’: het onbekende als mogelijkheid, niet als iets om uit de weg te gaan.

 

Scroll to top